Бібліотека – один з виробників інформаційних продуктів і послуг, основний і історично первинний інформаційний інститут, що забезпечує суспільне використання соціально значущої документної інформації.

Успішність функціонування бібліотеки залежить від конкурентоспроможності інформації.

Бібліотечна послуга

Бібліотечна послуга – це конкретний результат бібліотечного обслуговування (корисний ефект бібліотечної праці), що задовольняє певну потребу користувача бібліотеки.

Стандартний спектр бібліотечних послуг

Надання абонентові в користування бібліотечного фонду, довідково-пошукового апарату, бібліотечних приміщень, устаткування і меблів.

Допомога абонентові в розшуку необхідних відомостей про документи.

Пошук і доставка документів.

Інформування абонентів про відповідні його потребам документи.

Формування інформаційної культури користувача.

Свою інформаційну потребу читач формує у вигляді словесного запиту, який не завжди адекватно передає зміст потреби. Тому уміння уточнення читацького запиту є обов’язковим компонентом професійної підготовки бібліотекаря.

Предмет бібліотечних послуг:

 • Документи або послуги
 • Бібліографічна інформація (бібліографічні списки і т.д.)
 • Факт або підбірка фактів
 • Тематика підбірки і дайджести
 • Консультації, що полегшують читачам самостійний пошук інформаці, роботу з традиційними і електронними документами.

До розряду обов’язкових віднесені наступні послуги:

 • Отримання інформації про наявність в бібліотечних фондах конкретного документа
 • Отримання повної інформації про склад бібліотечних фондів через систему каталогів і інші форми бібліотечного інформування
 • Отримання консультативної допомоги в пошуку і виборі інформації і виборі джерел інформації
 • Отримання в тимчасове користування будь-якого документа з бібліотечних фондів
 • Отримання документів або їх копій по МБА

Таким чином, традиційно «бібліотечними» можуть бути визнані послуги, реалізовані на базі документних фондів бібліотек і їх об’єднань (систем). Надання послуг, у свою чергу, вимагає створення специфічних бібліотечних продуктів: каталогів, картотек, БД, бібліографічних списків, покажчиків літератури, інформаційних бюлетенів і т. п.

А також орієнтація інформаційного обслуговування на використання сукупних інформаційних ресурсів суспільства (ел. Каталоги і т. д.)

Види послуг:

 • Документні послуги – представлення первинних і вторинних документів
 • Фактографічні
 • Науково-аналітичні
 • Копіювально-розмноржувальні

Інформаційні продукти

Інформаційний продукт є результат створення або переробки інформації в документованій формі, що допускає багатократне використання продукту в процесі задоволення інформаційних потреб.

Інформаційна послуга

Інформаційна послуга – надання користувачеві інформаційних продуктів (раніше підготовленої інформації) відповідно до запиту, що раніше поступив, або виявленої інформаційної потреби.